Hva skjer i Oslo: Museum/Utstillinger

Vigeland Museet og parken

Vigelandsparken omfatter en stor del av Gustav Vigelands produksjon. Her finnes 212 skulpturer i bronse, granitt og smijern, bestående av nærmere 600 figurer. Vigeland-museet er resultatet av den enestående kontrakten som ble opprettet mellom Gustav Vigeland og Oslo by i 1921: Byen skulle få alt billedhuggeren hadde skapt og kom til å skape mot at kommunen lot bygge et atlier som senere kunne tjene som museum for Vigelands kunst.

By
Oslo

Kommentarer

 1. #6 Innlegg fra Maverick

  Th;7̵yere doing that because of their crappy online games that don’t sell well. If they want to revitalize online gaming in the Philippines, they should stop picking up games from those cheap and low quality Korean and Chinese game developers. They better start to pick up those game franchises that have respectable reputation to the game industry.

 2. #5 Innlegg fra Maisyn

  You're on top of the game. Thanks for shrniag.

 3. #4 Innlegg fra Angelo

  Oh - I heliomeds.com jealous work will to thursday for I the the Maybe (wishing Sydney will it need hoping be go there a am on next health insurance uhc comparehealthinsur.com health insurance . make so everyone!. . me year for - and life insurance free quotes bestlifeinsurpolicy.com Enjoy office sudedn a .) date! maybe again to

 4. #3 Innlegg fra Rose

  I don't think we'll ever make it to CM for skiing but I love rideang your trip reports inspires me to take the kids out rather than just stay at home

 5. #2 Innlegg fra Eder

  Harald Hjelle sier:Munch museets eterdefinenge arealbehov er 16.000m2 (ref Holte prosjekts utredning 2006). Dette er uten Stenersensamlingen og de medff8lgende samlingene, Amaldus Nielsens malerisamling og Ravensbergs malerisamling, som i dag er i gamle Club 7 i Munkedamsveien. Med et budsjett pe5 kr 50.000,- pr m2 vil et nytt Munch museum pe5 Tf8yen som oppfyller fullt ut oppfyller Munchmuseets arealbehov koste ca kr 800 mill.Dette vil frigjf8re det gamle Muchmuseet som da kan benyttes til Stenersensamlingen med tilhf8rende samlinger og evnentuelle felles varemottak, verkseteder osv til begge museene.Med et budsjett pe5 1 milliard vil man da ha muligheten til ogse5 e5 oppgradere T-banestasjonen med en ny flott utgang direkte mot parken, og oppgradere og binde sammen de omliggende parkomre5dene til e5 bli en fantastisk Museumspark med Munch, Stenersen (m. flere) i samspill med eksisterende Botanisk hage, Botanisk museum, Zoologsik museum, Geologisk museum, Nytt drihus mm. For ikke e5 glemme Tf8yenbadet, flotte uterestauranter med utsikt ut over byen med fjorden i bakgrunnen.Alt sammen 6 minutter med T-bane fra sentrum der samtlige T-baner passerer.Og i gangavstand fra Grunerlf8kka, Tf8yen og den nye Ensjf8byen.En oase for kultur og rekreasjon. Lambda tar ikke hf8yde for Stenersensamlingen.Ved e5 legge dette inn i Much-museets arealer oppfyller ikke Lambda museets eterdefinenge arealbehov.Pe5 grunn av kompliserte grunnforhold, kombinert med sve6rt strenge krav til sikkerhet, er budsjettet pe5 2 milliarder realistisk. For den prisen fe5r man et ubrukelig museumsbygg med for liten plass fra ff8rste dag.I tillegg kommer de godt belyste motforestillingene om at bygningen Lamda i seg ikke tilff8rer omre5det rundt operaen noe positivt i et bymessig perspektiv.Lambda er et helkomersielt prosjekt drevet gjennom av Hav Eiendom uten forankring i demokratiske beslutningsprosesser.Politikerne i Oslo bf8r ne5 se at Museumsparken pe5 Tf8yen vil ve6re det beste satsningsomre5det og at det er opp til dem e5 avgjf8re.Toget er ikke ikke pe5 noen me5te ge5tt.Forhe5pentligvis vil reguleringssaken stoppe Lambda.Hvis ikke vil f8konomi ve6re et godt argument.

 6. #1 Innlegg fra Makailee

  How neat! Is it ralely this simple? You make it look easy.