Hva skjer i Sandefjord: Nyheter

Friskehuset

TFT-Telemark, Spesialister i Tanke Felt Terapi

Bli frisk med TFT: Tanke Felt Terapi kan brukes ved alle lidelser som har et skolemedisinsk navn og alle som ikke har fått et navn enda. Da vi ikke behandler selve diagnosen eller lidelsen, men søker å lindre selve opplevelsen av de negative sider ved livet, blir listen lang over problemområder hvor TFT kan være et viktig verktøy for å stimulere de naturlige helningsprosesser.

TFT kan derfor brukes i forbindelse med:

Alle former for angst, frykt og redsel, også panikkangst
ADHD, adferds- og konsentrasjonsproblemer
Avhengighet
Flauhet og generell selvfølelse
Fobier som begrenser og ødelegger
Depresjon og nedstemthet
Dysleksi
Fødselsdepresjon
Mat og drikke problematikk
Migrene og hodepine
Prestasjonsforbedring
Selvskading
Sinne, irritasjon, hat og raseri
Skam
Skyld
Smerter
Sorg og avvisning
Spiseforstyrrelser
Stamming
Stress
Søvnproblemer
Traumer og andre vonde opplevelser
Tvangstanker og manier
Utbrent (Utladet)
Vektproblemer

Da TFT har vist seg å være helt fri for kjente bivirkninger samtidig som det effektivt kan sette i gang din indre doktor er det mange som har god erfaring med metoden også i forbindelse med:
Betennelser, Fedme, Fibriomyalgi, Hjerte- og Lungesykdom, Hjertebank, Hjerteflimmer, Kreft, Lammelser, Malaria, Slag, Smerter, Ulike Skader og Ulykker

Også innen kosthold og ernæring inneholder TFT viktige elementer som kan være med på å gi oss viktig informasjon om våre individuelle forskjeller, slik at vi kan tilpasse miljøet vårt bedre og unngå ”våre skjulte fiender”:

Kosthold: Hva bør jeg unngå å spise? – Individuell sesitivitet og Toksiner – Allergi og fordøyelse.

Miljø: Hva bør jeg unngå å omgi meg med? – Vaske- og skyllemidler, parfymer, etc.

Besøk oss gjerne på www.friskehuset.no
eller ring oss gjerne for en prat på 35 55 03 30.

Du er hjertelig velkommen som klient hos oss!

By
Sandefjord
Sted
Frisklivsenteret i Porsgrunn

Kommentarer

  1. #3 Innlegg fra crorkservice

    wsS5GE I truly appreciate this blog post.Really thank you! Fantastic.

  2. #2 Innlegg fra SteppinSexcie

    Hei, eg er ein elev og kom over denne dsjkusionen. Grunna av at eg er i ein samme dsjkusion med nokre andre ungdomar. Eg er ein ateist og trur fult og heilt pe5 vitenskapen og det eg har le6rt i naturfag timane eg har hatt pe5 skulen. Dei ungdomane eg diskuterar med er kristne og trur pe5 at jorda vart skapt av gud for ca. 6000 e5r sidan. Dei vil at skulen skal le6re andre ungdomar denne teorien. Dette er eg svert i mot. Den teorien har se5 store bristar og ulogiske element i seg at dem ikkje held. Ein kan ikkje komme med teoriar om skapelsen fre5 ei skjf8nnliteratur bok.Men som tidligare sakt pe5 sida har ingen av partane alle svara. Men vist le6rara kjem med denne teorien i klasserommet kan ein forvente negative verknadar. grunna av at dette kan reknast som vrangle6re.Min gamle religions le6rar var sterkt truande. Eg og han hadde dsjkusionar i klasserommet nesten kvar time vi hadde han. Men som den gode le6raren han var kunne han ikkje seie at evolusjonisme var sant. Men det var den teorien han trudde pe5. Ein me5 og tenke pe5 at denne le6raren var professor i mattematik og underviste i naturfag. Se5 mitt re5d er. dykk kan forklare begge teoriane, med grunne av at ein legge alt fakta pe5 borde. Ein forklara og vise begge sider med det fakta som eg har tilre5des. og deretter ha ein dsjkusion i klasserommet om kva elevane synest er riktig. Men det spf8rsme5let eg stille ofte til sterkt truande som drive me misjon er : trur du pe5 ein hjf8ringa? det du kan fe5 til svar er : Nei det er berre ei historie du har lest i ei bok tenk pe5 dette ne5r dykk vurdera eit slikt vedtak.

  3. #1 Innlegg fra Bonner

    A mnitue saved is a minute earned, and this saved hours!