Hoteller i Sandefjord

Kong Carl Hotel

Besøksadresse
Torgg. 9 3210 Sandefjord
Telefon
33463117
Fax
33463119
Epost
hotel@kongcarl.no
Hjemmeside
http://www.kongcarl.no
Kart
Kartoppslag hos Gulesider

Vi vil ønske velkommen til De Historiske Hotel. Samarbeidet representerer 34 veldrevne og tradisjonsrike hoteller oppført i perioden 1380 til 1939, alle med sitt særpreg og sin atmosfære. Byggestilen spenner fra sveitser og empire til Jugend. Interessen for De Historiske Hotel har økt kraftig. Dette har ført til at flere av hotellene er blitt sin kulturarv bevisst, og har gjennomført omfattende rehabiliteringer.