Hva skjer i Tønsberg: Annet

Homeopat

Homeopati gir god helse.
De fleste av oss vil si at god helse er frihet til å kunne gjøre det vi vil.
Både fysisk i form av at kroppen virker, og psykisk i form av godt og stabilt humør. Når vi blir syke får vi begrensninger og redusert livskvalitet. Vi har derfor ikke lenger vår frihet. Det er derfor viktig å etterstrebe og opprettholde en god helse.

Homeopati er en medisinsk behandling som gjennoppretter helsen din. Medisinen jobber med immunforsvaret og reparerer det som er ute av balanse og har blitt sykt. Alt som kroppen har gjort sykt (det er vårt eget immunforsvar som blir svakt og slipper sykdom til) kan kroppen reparere igjen også. Homeopati hjelper til i denne reparasjonen, den styrker immunforsvaret og dytter kroppen igang i riktig retning. Dette skjer via naturlige prosesser i kroppen vår.

Homeopati er en helhetlig behandlingsform. Alle pasientens symptomer inklu­deres, og målet med behandlingen er ikke bare å fjerne de lokale sykdomssymptomene, men å prøve å fjerne årsaken til sykdommen og gjenopprette god helse. Vi ser på både de fysiske og psykiske symptomene. Homeopati er en individuell behandlingsform. Pasienter som ifølge konvensjonelle medisinske kriterier ville fått samme diagnose, kan etter en homeopatisk vurdering ha behov for helt forskjellige medisiner, fordi det totale symptombildet etter en slik vurdering kan variere mye fra individ til individ. Dette omfattende symptombildet kommer ikke istedenfor, men utfyller den medisinske diagnosen. Vi ser mer på hvordan din sykdom er for deg, enn hva slags diagnose du har. F.eks to stykker med leddgikt kan ha vidt forskjellig oppfattelse av smerten og hva som gjør de bedre og verre. Den ene blir bedre av å ta en varm dusj, , mens den andre blir bedre av kalde omslag på det vonde kneet. Dette tar vi hensyn til i homeopatien. Du får den medisinen som er riktig for deg.

By
Tønsberg

Kommentarer

 1. #4 Innlegg fra Billybob

  Inomroatifn is power and now I'm a !@#$ing dictator.

 2. #3 Innlegg fra Pablo

  Skolemedisinen bygger pe5 sinurmeditan og mange av de medisinene som benyttes i dag er basert pe5 planteekstrakter. For e5 sikre riktig og lik mengde av virkestoffene i en medisin blir disse fremstilt syntetisk hvis dette er mulig e5 fe5 til. At medisiner er fremstilt syntetisk betyr ikke at de er laget av skumle kjemikalier som kan skade kroppen som mange alternative behandlere ofte hevder. Det betyr bare at virkestoffet er fremstilt i et laboratorie og er helt identisk med det virkestoffet som finnes i et planteekstrakt e.l. Carbon atomer eller Kalsium atomer fra et laboratorie er ikke annerledes enn de som finnes andre steder. Forskjellen er bare at man i laboratoriet vet hvor mange man har og kan lage medisiner som virker likt hver gang i steden for e5 benytte rene plantemedisiner som kan har store variasjoner av virkestoffet, avhengig av vekststed og ve6rforhold. Eller med andre ord; en plantemedisin som helbreder deg det ene e5ret kan ta livet av deg eller ha ingen virkning e5ret etter.Det forskes hele tiden pe5 nye medisiner med utgangspunkt i planter og sinurmeditan og uten at jeg vet om det er riktig, se5 kan det godt ve6re at det er oppdaget at det finnes virkestoffer i gje6ret ris som kan ha gunstig effekt pe5 hjerte og karsykdommer. Det forklarer i se5 fall hvorfor ekstrakter fra dette ikke lenger finnes i helsekostbutikkene, for disse butikkene har ikke lov til e5 selge preparater som faktisk har en medisinsk virkning. De har kun lov e5 selge ting som regnes som kosttilskudd eller ne6ringsmidler, se5 hvis det skulle vise seg at noen av preparatene de selger faktisk har de virkningene de ofte pe5ste5r, vil de ve6re forbudt e5 selge.Ne5r det gjelder homeopati, se5 skjf8nner jo alle med IQ hf8yere en sitt eget skonummer at dette hverken kan eller faktisk virker. Det kan nemmelig ikke ve6re slik at de fysiske lovene homeopatene mener e5 ha kjennskap til og de fysiske lovene vi baserer alt fra medisiner til bygging av oljeplatformer pe5, kan ve6re sann samtidig.Det er ogse5 viktig e5 merke seg at tideligere kunne leger skrive ut placebo som medisin for e5 behandle pasienter med psyko-somatiske lidelser. Ne5 er det bare homeopater og andre kvakksalvere som kan gjf8re dette. Pasienter med slike lidelser som legene ikke kan gi medisiner fordi det faktisk ikke feiler de noe av fysisk art, oppsf8ker derfor ofte kvakksalverne som gir de sukkerpiller og tar de 30-40 prosentene som blir friske av placeboeffekten, til inntekt for sine absurde og ofte fysisk umulige teorier.

 3. #2 Innlegg fra Arman

  Det var en flott kveld med ikke alt for mange srteorppue. Men vi som var der heiet på guttene som best vi kunne. Og guttene var veldig fornøyde med å hale i land enda en seier på bortebane. Stor takk til Bjørn Brujordet som har tatt på seg å skrive kampreferat og holde liv i siden vår. Spillere og srteorppue må bli mye flinkere til å kommentere og legge inn stoff.

 4. #1 Innlegg fra Vicky

  I appreciate you taking to time to cotnrbiute That's very helpful.