Hva skjer i Tønsberg: Nyheter

Friskehuset

TFT-Telemark, Spesialister i Tanke Felt Terapi

Bli frisk med TFT: Tanke Felt Terapi kan brukes ved alle lidelser som har et skolemedisinsk navn og alle som ikke har fått et navn enda. Da vi ikke behandler selve diagnosen eller lidelsen, men søker å lindre selve opplevelsen av de negative sider ved livet, blir listen lang over problemområder hvor TFT kan være et viktig verktøy for å stimulere de naturlige helningsprosesser.

TFT kan derfor brukes i forbindelse med:

Alle former for angst, frykt og redsel, også panikkangst
ADHD, adferds- og konsentrasjonsproblemer
Avhengighet
Flauhet og generell selvfølelse
Fobier som begrenser og ødelegger
Depresjon og nedstemthet
Dysleksi
Fødselsdepresjon
Mat og drikke problematikk
Migrene og hodepine
Prestasjonsforbedring
Selvskading
Sinne, irritasjon, hat og raseri
Skam
Skyld
Smerter
Sorg og avvisning
Spiseforstyrrelser
Stamming
Stress
Søvnproblemer
Traumer og andre vonde opplevelser
Tvangstanker og manier
Utbrent (Utladet)
Vektproblemer

Da TFT har vist seg å være helt fri for kjente bivirkninger samtidig som det effektivt kan sette i gang din indre doktor er det mange som har god erfaring med metoden også i forbindelse med:
Betennelser, Fedme, Fibriomyalgi, Hjerte- og Lungesykdom, Hjertebank, Hjerteflimmer, Kreft, Lammelser, Malaria, Slag, Smerter, Ulike Skader og Ulykker

Også innen kosthold og ernæring inneholder TFT viktige elementer som kan være med på å gi oss viktig informasjon om våre individuelle forskjeller, slik at vi kan tilpasse miljøet vårt bedre og unngå ”våre skjulte fiender”:

Kosthold: Hva bør jeg unngå å spise? – Individuell sesitivitet og Toksiner – Allergi og fordøyelse.

Miljø: Hva bør jeg unngå å omgi meg med? – Vaske- og skyllemidler, parfymer, etc.

Besøk oss gjerne på www.friskehuset.no
eller ring oss gjerne for en prat på 35 55 03 30.

Du er hjertelig velkommen som klient hos oss!

By
Tønsberg
Sted
Frisklivsenteret i Porsgrunn

Kommentarer

  1. #3 Innlegg fra cheap backlinks

    879MIH Im grateful for the blog.Much thanks again. Great.

  2. #2 Innlegg fra Auth

    Hei!Har en Panasonic varmepumpe HE9JKE som jeg ikke er 100% fornf8yd med. Den lerveer fantastisk med varme selv ned mot -20C, men den avrimer hvert 26. min under -5C og hvert 15 min under -10C. Hver avrimings-syklus varer i ca 10 min. Dette ff8rer til at det aldri produseres nevneverdig med varme under -10C fordi pumpen avrimer ca 50% av tiden. Da er hensikten med pumpen i stor grad borte. For e5 komme til bunns i problemet gikk jeg ut og sjekket mange ganger da pumpen avrimet og ble ganske overrasket ne5r det gikk opp for meg at det overhode ikke fantes rim pe5 ribbene! Hvorfor skal den da avrime? Jeg vet at dette problemet etter sigende skal ve6re lf8st pe5 senere modeller (HE9LKE) ved at den har fe5tt ny software som har en annen avrimings-syklus. Men spf8rsme5let mitt er hvorfor ha et tids-/temp styrt avrimingsprogram og ikke et behovstyrt program? Noen sier dette blir gjort for e5 f8ke levetiden pe5 kompressoren ved e5 f8ke smf8re-syklusene (ne5r varm ve6ske reverseres i systemet) etter de5rlig erfaring med at tidligere Panasonic-kompressorer skar seg!? Kan noen bekrefte/avkrefte dette?

  3. #1 Innlegg fra Flossy

    If I communicated I could thank you euognh for this, I'd be lying.