Hva skjer i Tromsø: Foredrag / Konferanser

Litteraturgruppe

I denne litteraturgruppa møtes godt voksne mennesker for samtale om en roman som leses i fellesskap. Vi møtes ukentlig og diskuterer et gitt antall sider fortløpende, til vi når romanens slutt.

Gruppa ledes av litteraturviter Tone Sverdrup Ørebech, og det veksles mellom foredrag og samtale rundt bordet. I tillegg arrangeres forfattermøter, teater- og museumsbesøk og lignende i tilknytning til den aktuelle romanen.

I litteraturgruppa vil du få mange spennende samtaler i møte med andre litteraturglade, utvikle språket ditt, og din dømmekraft overfor krevende mellommenneskelige spørsmål. Alle dine opplevelser og erfaringer fra familie- og yrkesliv vil komme til nytte. I gruppa er litteraturen først og fremst en innfallsport til kontakt med andre, samfunnsspørsmål, billedkunst, musikk... Du vil måtte ta i bruk alle sanser!

Oppstart: Fra mandag 5.oktober eller tirsdag 6.oktober; t.o.m. mandag 14. eller tirsdag 15.desember.
Klokkeslett: 11-13

Minimum 5 deltakere, maksimalt 10.

Høstens bok er Thomas Mann: Trolldomsfjellet.


Påmelding: tonesore@hotmail.com eller tlf. 99 16 22 96.
Deltakeravgift: 700,- (inkludert bok)

By
Tromsø
Sted
sentrum

Kommentarer

  1. #1 Innlegg fra Emmy

    Why does this have to be the ONLY reibllae source? Oh well, gj!