Hva skjer i Trondheim: Sport

6 Ukers Swingkurs på Tempe fra 5. sept.

Dansekursene går over 6 uker og gjør at det blir tid til å lære seg dansen og å bli trygg på den.

Kursavgiften på kr. 450,- (350,- stud.) kan betales til vår konto: 4202 2135079, eller betales på første kurskveld. Husk å merk betalingen med navn ved betaling i bank.

Velkommen til Dans Trening og Trivsel hos Danseriet :)

By
Trondheim
Sted
Tempe Helse og Velferdssenter

Kommentarer

  1. #2 Innlegg fra Caitlin

    Ditt navn er kommet opp gasnke hyppig i det siste, og jeg g r derfor ut fra at det er du somblir st ende som SV s frontfigur den l. januar 20l0. Det er ikke tid til komme inn p altformange detaljer. En viktig side er ikke tatt opp p ansvarlig vis. Og her kan vi gjerne g tilbake til den fatale avgj relsen som ble tatt i Stortinget i l999. N er det ikke snakk om demange leietagere i boliger oppf rt f r l940 som burde ha skaffet seg annet husly enn vente itafatthet fordi de enten ikke har hatt kontanter eller helse til komme seg ut av boliger de harbebodd i flere generasjoner. N m fokus v re p den planlegging som myndighetene burdeha gjort f r november 2009.Kleppa og Lae forsvant med noe s svevende som et forslag om 40 millioner som enmidlertidig l sning. H kon Bjarne Hansen fant det for godt forsvinne uten informasjon omde mange eldre som ved rsskiftet vil trenge seniorboliger, sykehus og pleiehjemsplasser. somet tillegg til alle de andre som var Hansens problemomr de. Mange som ellers kunne blittboende hjemme, m ut av hjemmene sine. Men hvem planla dette?N r n panikken er blitt helt synlig, blir vage og direkte feilaktige opplysninger kommet frem,i tillegg til en t kelegging av hvor mange personer det egentlig er som blir rammet iNytt rshelgen. Derfor er mitt enkle sp rsm l til deg, Heikki Holm s og SV for vrig. Her eren anledning til minne om at Sv stemte imot vedtaket i Stortinget. N kan dere avhjelpe denv rste skandalen ved finne ut av HVOR MANGE ER DET SOM EGENTLIG ERBER RT? Av 3 5oo husstander skal det angivelig v re ca. 200 som er fanget opp i sisteliten, f r det st r om utkastelse eller penger som ikke finns, antar man at det ikke er s farlign r det er s f . Men hvor skal de f plasseres? Omplasseres? Hvor mange erminstepensjonister som trenger bost tte (som skattebetalerne gir direkte til huseierne) Hvormange andre eldre og middelaldrende og de yngre som ikke hadde penger i perioden l999-20l0? Hvor skal de gj re av seg?Jeg nsker at SV skal kartlegge det som selvsagt burde v rt gjort for lenge siden. Det m finnes en metode som synliggj r problemomr det og tar ansvar for de forsvarsl se som st rforan en fornedrelse Norge ikke kan v re bekjent av Eller er alt bare greit? Med hilsen Eva R ineTlf, 22 55 5l 84

  2. #1 Innlegg fra Aboubacar

    sier:Bra jeg skulle jngree ha adressen til Lise Lotte Gulliksen M. Det er 2 e5r til det er 50 e5r siden vi tok artium i Skien. Vi skal arrangerere fest i SKien. Sendi meg din email adressemvh Leiv Oseen gang russeformann